Tümü

Kalite

17 Ocak 2017
Otomotiv ve beyaz eşya sektörlerinin gereksinimi kaliteli ürünleri müşteri istekleri doğrultusunda üretiriz.

MİTA KALIP’ ın temel amacı, yan sanayi kuruluşu olarak faaliyet gösterdiği otomotiv, beyaz eşya ve diğer sektörlerin gereksinimini sağlayacak kaliteli ürünleri müşteri istekleri doğrultusunda üretmektir.

Kuruluşumuz üretilen kalitenin pazara, ulusal ve gerektiğinde uluslararası kalite seviyesinde sunulmasını hedef almıştır. Bu hedefe ulaşabilmek için işletme bünyesinde yürütülen tüm faaliyetler ISO 9001 standardını ve TS16949 yönergesini temel alan bir yaklaşımla yazılı prosedürlerle tanımlanarak, kontrollü koşullar altında işleyen bir Kalite Yönetim Sistemi oluşturulmuştur.

Firmamız bu taahhüdü yerine getirmeye yönelik olarak aşağıda belirtilen yaklaşımları temel almaktadır:

  • ●  Müşteri odaklı üretim bilincini tüm çalışanlara ve tedarikçilere aktarmaya yönelik çalışmaları gerçekleştirmek.

  • ●  Kaliteli üretimin sağlanmasında en önemli kaynağın çalışanlar olduğunu yine çalışanlara benimsetmek ve çalışanların motivasyon ve memnuniyetini sağlamak.

  • ●  Bu amaca ulaşmayı sağlayacak stratejileri belirlemek ve uygulamaya koymak.

  • ●  Öngörülen kalite hedeflerine ulaşmak için gerekli ortamı hazırlamak.

  • ●  Kalite Yönetim Sistemi kapsamındaki faaliyetleri sürekli kontrol altında tutmak ve geliştirmek.

  • ●  Müşterinin öngördüğü ürün kalitesini sağlamaya yönelik tüm kaynakları mevcudiyetini ve işlerliğini garanti altına almak.

  • ●  Sürekli İyileştirme kapsamında kalite politikasını gözden geçirerek tüm çalışanlara duyurmak.