Tümü

MİS Politikası

09 Mart 2017
Mita Kalıp, “DIN EN ISO 9001:2008” & “ISO/TS 16949:2009” Yönetim Sistemi kapsamında ifade edilen bütün standartları yerine getireceğini taahhüt etmektedir.

Mita Kalıp Ve Döküm Sanayii A.Ş., “DIN EN ISO 9001:2008” & “ISO/TS 16949:2009” Yönetim Sistemi kapsamında ifade edilen bütün standartları yerine getireceğini taahhüt etmektedir. Mita, müşteri özel isteklerini karşılayabilmek ve müşteri bilgi güvenliğini korumak için imalatında ve tedarik zinciri yönetiminde her türlü esnek imalat, karar verme ve güvenlik yapılarına sahip olacaktır. Bu esneklik sayesinde müşterilerin hızla değişen taleplerini zamanında karşılayacaktır.

Mita, süreçlerin etkin bir şekilde faydaya dönüştürülebilmesi için hedefler, çalışanlarıyla beraber müşteri memnuniyeti öncelik verilerek belirlenecektir. Bu hedefler, şirketin stratejik planlamasıyla örtüşecektir. Böylelikle, saydam bir şirket yönetimine ve yüksek müşteri memnuniyeti oranına sahip bir şirket olacaktır

   1.Çevre & İş Sağlığı Ve Güvenliği

Mita Kalıp Ve Döküm Sanayii A.Ş., “DIN EN ISO 14001:2009” Yönetim Sistemi ve İSG kapsamında, imalatını çevresel etkileri dikkate alarak, iş sağlığına ve güvenliğine önem vererek gerçekleştirecektir. Mita, olası çıkabilecek her türlü iş sağlığı ve güvenliği unsurlarını inceleyecektir ve problem çıkmadan önlem alacaktır. Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı için sadece imalat içerisinde bulunan personele değil, şirketteki bütün personeline çevre & iş sağlığı ve güvenliği bilincinin aşılanması, eğitimlerle sağlanacaktır. Eğitimler değişen şartlara, yasa, yönetmelik ve mevzuatlara uygun olarak sürekli gelişecektir.

Mita, çevre konularında zorunlu kılınan mevzuatlarda çalışmaya tabi olacaktır. Mita, çevre bilincinin oluşturulması için çalışanlarına devamlı bilgilendirme sağlayacaktır ve çevrenin minimum seviyede etkilenmesi için gerekli bütün altyapı ve düzenlemeleri yapacaktır. 

   2.Karar Verme Yönetimi

Mita Kalıp Ve Döküm Sanayii A.Ş., sadece günümüzün değil geleceğin teknolojilerini de kullanarak tedarik zincirini, imalatını ve süreçlerini yönetecektir. Bu yönetimini “Endüstri 4.0” ve “Nesnelerin İnterneti” kavramlarıyla pekiştirecektir. Mita, sahip olduğu ekipmanlarından ve yapılarından “Büyük Veri” toplayacak, bu verileri modelleyecek ve çıkan modellerle süreçlerini analiz edecektir. Şirket, stratejik uzun ve kısa vade planlarını bu analizler ışığında gerçekleştirecektir.

   3.Yalın Üretim

Mita Kalıp Ve Döküm Sanayii A.Ş., “5S, SMED, TPM, KAIZEN, KANBAN, VSM, İzlenebilirlik, İSG” gibi teknikleri şirket içinde “MİS” olarak tanımlayacaktır. MİS, aşağıdaki ilkelerden oluşur:

 • FMEA Değerlendirmeleri ve Hata Azaltıcı Önlemler
 • Temel Operatör Eğitimleri
 • Operatör Bilinçlendirme ve Farkındalık
 • Standart İş
 • Sürekli Üretimin Proses Kontrolü
 • Etkin Problem Çözümü
 • Hata Ölçümü Doğrulama
 • Hızlı Reaksiyon
 • Uygunsuz Ürün Kontrolü
 • Çıkan Sonuç ve Dersler
 • İşletme Duruşları Risk Kontrolleri
 • Değişim Yönetimi