Tümü

Çevre Politikası

09 Mart 2017
Amacımız, alüminyum ve çinko alaşımlı basınçlı döküm parçalarının döküm ve talaşlı işlemler üretimi ve diğer faaliyetlerden kaynaklanacak, çevreye ve insan sağlığına zarar verebilecek her türlü olumsuz etkileri belirleyip, kontrol altında tutmaktır.MİTA KALIP olarak amacımız, alüminyum ve çinko alaşımlı basınçlı döküm parçalarının döküm ve talaşlı işlemler üretimi ve diğer faaliyetlerden kaynaklanacak, çevreye ve insan sağlığına zarar verebilecek her türlü olumsuz etkileri belirleyip, kontrol altında tutmaktır.

Bu amaç doğrultusunda;

  • Çevre ile ilgili Türkiye Cumhuriyeti yasal mevzuatlar, düzenlemeler ve diğer şartlara uymayı ve güncelliğini sağlamayı,
  • Çevresel performansımızı ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemine paralel olarak ve sürekli geliştirerek; kirliliği önlemeyi,
  • Çevresel boyutları belirlemeyi, çevresel etkilerin türlerini ve zararlarını tespit etmeyi,
  • Dünyamızın kısıtlı kaynaklarını verimli olarak kullanmayı, geri dönüşümlü malzemelerin kullanımına özen göstermeyi ve çevre konusundaki sorumluluklarının bilincinde olmayı,
  • Faaliyetlerimizde ve yeni yatırımlarımızda, çevre faktörünü dikkate almayı,
  • Kimyasal temini ve kullanımında çevre yönünden değerlendirmeyi,
  • Faaliyetlerimizden kaynaklanan atıklarımızı azaltarak, çevreye en az zarar verecek şekilde bertaraf etmeyi,
  • Belirlenen amaç ve hedeflerimizi periyodik gözden geçirmeyi, 
  • Politikamızın çalışanlarımız ve tedarikçilerimiz tarafından anlaşılmasını ve benimsenmesini sağlayarak, bilinç ve duyarlılığı arttırmayı,
  • İş ortaklarımızın çevre konusunda müşteri özel isteklerine uymayı,

taahhüt ediyoruz.